Meetpaal Marker Wadden werpt nieuw licht op slibhuishouding Markermeer

Op 25 april 2019 liet Rijkswaterstaat een meetpaal plaatsen ten oosten van de eilanden. Behalve de slibdynamiek, wind en golven wordt het lichtklimaat gemonitord: voldoende licht is een belangrijke voorwaarde voor de groei van waterplanten en het functioneren van een ecosysteem. Met de data wordt het bestaande slibmodel voor het Markermeer-IJmeer geactualiseerd en verfijnd.

Om de ontwikkeling van de slibhuishouding in het Markermeer te voorspellen, gebruikt Rijkswaterstaat een door Deltares ontwikkeld slibmodel. Dit computermodel baseert zich echter nog op een situatie zonder Marker Wadden.

Slibmodel verfijnen

‘De vraag is nu of en in welke mate Marker Wadden de slibhuishouding van het meer gaat beïnvloeden,’ legt adviseur waterkwaliteit Jeroen Postema (RWS) uit. ‘De meetpaal is door mijn deskundige collega’s van de afdeling Centrale Informatievoorziening geconfigureerd en geplaatst op de plek waar het water naar verwachting helderder wordt. De nieuwe data vullen de gegevens aan die al jaren op de locatie Markermeer-midden worden ingewonnen. We hopen op basis van de extra gegevens het slibmodel te kunnen verfijnen en een link te leggen met de ontwikkeling van het aquatische ecosysteem.’

Satellietbeelden

De nieuwe meetpaal vervult nog een ander doel. De lichtklimaat-data zijn namelijk bedoeld om satellietbeelden van de slibconcentratie in het meer te kalibreren en te valideren. Hierdoor is ook de helderheid van het Markermeer door aardobservatie nauwkeurig vast te stellen. Ontstaan er inderdaad heldere gebieden waar slib neerslaat in de luwte van de eilanden?

Meetpaal

Rijkswaterstaat heeft de meetpaal geplaatst in het kader van het Monitoring en Evaluatie Programma (MEP) Marker Wadden. De paal maakt onderdeel uit van het Landelijk Meetnet Water. De data zijn voor alle partners in het KIMA beschikbaar.

Meer informatie

Thematrekkers Bouwen met Slib: Marcel Klinge en Thijs van Kessel