Onderzoek naar slib bij Marker Wadden

Aan de rand van de Marker Wadden, de kunstmatige eilandengroep voor de kust van Lelystad, is een langlopend onderzoek naar Markermeerslib begonnen.

Slibexperiment markerwadden - foto Omroep FlevolandOmroep Flevoland filmde afgelopen week de bemonstering van slib op Marker Wadden.

Onderzoekers Deltares gaan de komende jaren de omzetting van dun slib naar een voldoende stevige bodem voor rietmoeras nauwkeurig volgen. De eerste metingen zijn inmiddels verricht. "We brengen de situatie nu in kaart", legt projectleider Thijs van Kessel uit.

De komende maanden gaat het slib geleidelijk indikken. Dat wordt gedaan in drie afgesloten gedeeltes van het Markermeer. Daaruit worden monsters genomen, die worden opgestuurd naar het laboratorium.

Levend laboratorium Modellen voor de bodemvorming zijn ontwikkeld in het laboratorium. Ze worden op de Marker Wadden in de praktijk getest. Het onderzoek is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden, een initiatief van Deltares, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en EcoShape.

Bron: omroep Flevoland