Slib rond Marker Wadden in kaart

Onderzoekers werken op moment aan de analyse van een serie monsters van de waterbodem rondom de Marker Wadden. Ze onderzoeken de dikte van de sliblaag en de verspreiding van slib in het gebied.

Gerlinde Roskam (Deltares/KIMA) vertelt: 'In december 2015 hebben we op 30 locaties rondom de nog niet bestaande Marker Wadden slib bemonsterd. We hebben gekeken naar de hoeveelheid slib, de dikte van de laag die -op het oog- lijkt op te wervelen. Op een aantal locaties hebben we de samenstelling op verschillende diepten geanalyseerd.'

Vergelijking situatie voor en na aanleg Marker Wadden

'Op dit moment kijken we of de situatie van 2015 veranderd is', aldus Gerlinde. 'Witteveen+Bos heeft daarvoor dezelfde locaties als in 2015 bemonsterd, afgezien van de 6 locaties waar nu Marker Wadden liggen. We stellen van die locaties vast hoeveel slib er aanwezig is en we analyseren van een aantal kolommen de toplaag. Daarnaast voeren we op 7 kolommen een opwervelingsproef uit om te kijken hoe het slib zich dan gedraagt.'

Gerlinde vervolgt: 'Wat me tot nu toe opvalt is dat op nagenoeg alle monsterpunten ten westen van Marker Wadden een paar cm zand op het slib aanwezig is. Ten oosten van Marker Wadden is dit niet het geval. En waar wij 3,5 jaar geleden de hele tijd een waterdiepte van 3,5-4 meter tegenkwamen, zijn nu een aantal diepe putten (tot >20 meter) aanwezig te zijn aan de zuidkant van de Marker Wadden. In deze diepe gaten treffen we op dit moment de dikste sliblaag aan.

Vervolgonderzoek

De resultaten kunnen gebruikt worden om de verspreiding van slib in het Markermeer door te rekenen. Gerlinde: 'Later dit jaar willen we de opwervelingsproef herhalen, om te kijken of de aanwezigheid van algen de opwerveling beperkt. Verder zien we in de toplaag kokertjes en witte sliertjes die uit bacteriën blijken te bestaan; deze laatste zijn mogelijk van invloed op de stabiliteit van het slib. We gaan dit verder onderzoeken'.