Vissen voor de wetenschap

Zal Marker Wadden een gunstige invloed hebben op de visstand in het Markermeer? Om hierachter te komen, bemonstert Sportvisserij Nederland vijf jaar lang het water rondom en tussen de eilanden. De exotische grondels zijn er als de kippen bij.

‘Tweemaal, in mei en september, zijn we wezen vissen’, vertelt Gerard de Laak van Sportvisserij Nederland. ‘Dat doen we op verschillende plekken, tot ongeveer honderd meter uit de kant, en met verschillende methoden zodat we alle leefgebieden bereiken. We zetten alle vis weer terug.’ Sportvisserij Nederland is benieuwd naar de invloed van de eilanden op de visstand. ‘Je mag verwachten dat nieuw leefgebied andere soorten vis aantrekt dan er nu in het Markermeer zwemmen. Of dat zo is, gaan we in de komende jaren ontdekken.’

7-IMG_20180507_105755

Lievelingskostje

De natuur reageert snel op de nieuwe biotoop, constateert
Gerard. ‘In mei vingen we al jonge blankvoorntjes tussen
het riet en de nodige paling tussen de stenen. Bijzonder
waren de kleine modderkruiper, in mei, en de twee harders
in september.’ Maar liefst de helft van de vangst van circa
1.000 vissen bestaat uit exotische grondels die zich vanuit
het Donausysteem in rap tempo over Nederlandse wateren
hebben verspreid. ‘Dat er al zoveel zitten, verbaast me wel.’
In september zat er veel kleine spiering in het net. ‘Het
lievelingskostje van een aantal vissende vogels.’ Volgend
seizoen wordt ook onderzocht wat de vissen zoal eten.