Vrijwilligers onmisbaar bij onderzoek

De inzet van vrijwilligers op Marker Wadden is van grote waarde. Behalve verschillende beheerderstaken, zoals de eilandwacht, nemen zij een deel van de monitoring voor hun rekening. Ze leveren zodoende een substantiële bijdrage aan het KIMA.

Om te kunnen bepalen hoe nieuwe natuur zich in de archipel ontwikkelt, gaan verschillende groepen vrijwilligers met enige regelmaat de eilanden op. Onder de hoede van Natuurmonumenten leggen ze aantallen en soorten vogels, vlinders, libellen en flora vast. Een groepje van circa acht deskundigen telt broedende en pleisterende vogels. Over de vlinders en libellen ontfermen zich nu vier enthousiaste vrijwilligers.

Doe-het-zelfpakket

De bedoeling is dat waterrecreanten en andere gasten over enige tijd een doe-het-zelfpakketje meekrijgen. Hiermee kunnen ze verschillende waterkwaliteitsparameters bepalen. Deze vorm van citizen science maakt onderdeel uit van het KIMA-onderzoek naar adaptieve governance, legt Annemiek Boosten (Natuurmonumenten) uit. 'Zo winnen we voor alle KIMA-onderzoekers interessante gegevens in én betrekken we het publiek bij de ontwikkeling van Marker Wadden.'

Fotopalen

'Ook staan op het eerste eiland staan sinds eind mei fotopalen op vijf karakteristieke plekken. Bezoekers kunnen er foto’s maken en uploaden. Alle beelden samen vormen een mooie time-lapse-film. Hierdoor kun je zien hoe het landschap verandert,' vertelt Boosten.

Insectenmonitoring

Vrijwilligers zetten in 2019 ook de insectenmonitoring voort waar promovenda Yvonne Kahlert (RuG) in 2018 mee startte. Ze doen dat volgens dezelfde methode. Annemiek: 'Onze eilandwachters verzamelen alle potten met gevangen insecten en brengen ze naar vaste wal. De eilandwachters zijn twee vrijwilligers die een hele week op Marker Wadden verblijven en als gastheer fungeren. Andere vrijwilligers gaan de tellingen en metingen doen. We hopen binnen het KIMA zo een langjarige monitoringsreeks op te bouwen die vergelijkbaar is met onderzoek in het buitenland.'

Op vrijdag 14 juni organiseert Natuurmonumenten een 1000-soortendag Marker Wadden: verschillende groepen specialisten tellen een dag lang zoveel mogelijk soorten planten en dieren. Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden op Natuurmonumenten.nl

Meer informatie: Annemiek Boosten