Extra metingen voor Ciara

Deze winter kregen we voor het eerst te maken met een storm die een naam mocht hebben: Ciara. Op Marker Wadden werd een extra meetreeks aan de zandige randen uitgevoerd om de effecten in beeld te brengen.

Februari was nat en onstuimig en dat ging gepaard met veel wind. Op de elfde van die maand raasde eerst de zuidwesterstorm Ciara over en precies een week later storm Dennis. Niet fijn voor het vliegverkeer, maar wel erg interessant voor het onderzoek naar zandige randen op Marker Wadden. Want wat is het effect van de ruige condities op de verschillende stranden?

Foto opneming Zuiderstrand op 14 februari na stormen [Anne Ton TUD]
Opneming Zuiderstrand. Foto: Anne Ton

Stormmeting

Daarom werd, buiten de reguliere kwartaalmetingen, een extra ‘stormmeting’ gedaan aan de zuidkant. Naast meetpalen die de golfslag en waterstanden monitoren, moeten handmatige GPS-metingen gedaan worden. Volgens onderzoeker Henk Steetzel was het een aardige uitdaging om in februari een moment te vinden:  ‘Het moet begaanbaar genoeg zijn zodat mensen met een waadpak het water in kunnen.’ Dat is gelukt en volgens de kustmorfoloog van Arcadis is dat van grote waarde.

‘De data over golfcondities moeten nog verwerkt worden, maar we weten al wel dat er verder op het meer golven van ruim een meter waren. Die moeten bij Marker Wadden nog veel hoger zijn geweest.’ Volgens Henk is het interessant om te zien wat dit met de vorm (dwarsprofiel) van de stranden doet. ‘Je ziet dat zand op hogere delen nu lager wordt afgezet, maar hoe die profielen zich precies ontwikkelen weten we niet.’

Bang dat de stranden wegslaan is de onderzoeker niet. ‘Natuurlijk zie je dat met westelijke wind door stroming wat materiaal kwijtraakt, maar de verwachting is dat het profiel hetzelfde blijft’, zo legt hij uit. Naast de extra stormmeting, zijn er nu zes kwartaalmetingen gedaan. De twee resterende metingen volgen later dit jaar.