Leren over slib

In de zomer van 2019 startten onderzoekers op Marker Wadden een experiment om de bodemvorming uit slib in kaart te brengen. Het doel is om de geleidelijke omzetting van dun slib naar een voldoende stevige bodem voor rietmoeras te monitoren. Dankzij een tweede vulslag deze winter, zijn de proefvakken op Marker Wadden nu gevuld. De proefvakken zijn belangrijk voor het onderzoek binnen het KIMA-thema ‘Bouwen met slib en zand’

‘Slib gebruiken als bouwmateriaal, daar bleven we in het verleden liever bij weg’, stelt sedimentspecialist Thijs van Kessel. Te makkelijk wordt zand van ver gehaald, als lokaal alleen slib voor handen is. Jammer, vindt de onderzoeker bij Deltares: ‘Slib kan prima een stabiel substraat zijn voor wetlands zoals Marker Wadden.’

meetvlet_in_actie

Een van de onderzoekers op weg met de meetvlet naar de onderzoekslocatie

Opschenken

Het in een keer vullen van de vakken bleek lastig omdat slib voor een groot deel uit water bestaat. ‘Vergelijk het met koffie opschenken, daar loopt je filter ook over als in een keer opschenkt’, stelt Thijs. Vandaar dat in februari een tweede vulslag is geweest. Deze zomer volgt het inzaaien van verschillende soorten vegetatie.

meetvlet_geladen

De meetvlet met onderzoeksinstrumenten

Rijping

De komende jaren zal slib zich langzaam ontwikkelen tot klei. Deels door het uitzakken van het water en deels door verdamping boven de waterlijn, waar zich langzaam krimpscheuren gaan vormen. Het onderzoek is onder meer bedoeld om de optimale waterstand te bepalen en te kijken naar de invloed van vegetatie op het rijpingsproces.

meetvlet_getrokken_door_slib

De meetvlet nadat de onderzoekers deze over het slib hebben getrokken

Aannemers nieuwsgierig

‘Dit is een unieke kans voor de opschaling van het lab naar een prototype. In het veld heb je misschien geen volledige controle, maar in het lab mis je de grote schaal van dit onderzoek’, stelt de sedimentkenner.  Op deze schaal is wereldwijd nog amper ervaring, terwijl bouwen met slib een enorme potentie heeft. En dat maakt dit onderzoek niet alleen interessant voor de wetenschap. Thijs: ‘Ook aannemers kijken nieuwsgierig mee.’

steekbuizen_locatie8 Steekbuizen met verse slibmonsters